Reisje Rijssen

Voor de veran­der­ing kwam het zo maar eens uit dat we bei­den tegelijk­er­ti­jd een paar daag­jes vrij had­den en dus vertrokken Inge en ik naar Rijssen om gebruik te mak­en van een Bilder­berg-bon die we nog kon­den verzil­v­eren voor­dat de uiter­ste houd­baarhei­ds­da­tum over­schre­den zou zijn.

De omgev­ing was er schit­terend. Heel wat kilo­me­ters hebben we al fiet­sends afgelegd door een wel­haast oneindig natu­urge­bied.

Maar zelfs het prachtig­ste uitzicht kan niet voorkomen dat je soms noodged­won­gen een san­i­taire stop moet inlassen wan­neer de rust­plaat­sen te ver uit elka­ar liggen (of wan­neer je iets vak­er dan noodza­ke­lijk de ver­keerde afs­lag neemt).

Gelukkig is er alti­jd wel iemand te vin­den die dan een oog­je in het zeil houdt.

~ ~ ~