Making the Difference — 16

Deze blog­post is deel 17 van 17 in de serie Making the Dif­fe­ren­ce

De titel van dit blog. Making the Dif­fe­ren­ce. Deel­tje 16 alweer. Ik ben er aan gehecht geraakt om het op de zon­dag te gebrui­ken. Natuur­lijk naar aan­lei­ding van die gelijk­na­mi­ge work­shop ergens in Novem­ber vorig jaar. Een weke­lijks ver­slag om te zien of ik het daar­uit voort­vloei­en­de 100 dagen actie­plan tot een goed ein­de zou weten te bren­gen. En zo niet, waar­om dan niet. Maar gaan­de­weg ben ik het gaan zien als mijn reflec­tie­mo­ment van de week. Mijn eigen zon­dags­dienst, zo u wilt. Dus lijkt het me een pri­ma idee om deze week stil te staan bij de moge­lijk­heid die me door Ste­ven Gort (@stevengort) gebo­den werd om mee te doen aan zijn #pop­me­di­ta­tie. […]  Lees ver­der