Vakantiewerk

Op mijn werk krijg ik tij­dens druk­ke­re peri­o­des regel­ma­tig hon­der­den emails per dag. Toch lukt het me om ze alle­maal te lezen en af te han­de­len. Niet altijd dezelf­de dag, maar zel­den met zoveel ver­tra­ging dat ik een her­in­ne­ring ont­vang.
Hoe anders is het met mijn pri­vé-email gesteld. Ook die lees ik vaak met­een wan­neer ik ze bin­nen­krijg doch ondanks het feit dat het er slechts enke­le per dag zijn lijkt het wel of ik ze tege­lij­ker­tijd alweer ver­geet. Het over­komt me dus regel­ma­tig dat ik meer­de­re emails over het­zelf­de onder­werp ont­vang. Omdat er van mij een actie ver­wacht wordt en ik niets van me heb laten horen.
Zo ook deze week: […]  Lees ver­der