Roald Dahl

Impeachment (7+)

Na een lan­ge reis en veel avon­tu­ren arri­veert de Reu­zen­per­zik in de Ver­e­nig­de Sta­ten. Op het dak van een wol­ken­krab­ber nog wel. James en zijn vrien­den stap­pen uit in de vol­le over­tui­ging dat zij vrien­de­lijk wel­kom wor­den gehe­ten in het land van de onbe­grens­de moge­lijk­he­den na hun door­sta­ne ont­be­rin­gen.
Lees ver­der