De Correspondent

Al een tijd­je ben ik bezig om mezelf te ont­haas­ten. Niet dat ik mezelf nu dage­lijks voor­bij liep, maar ik merk­te wel regel­ma­tig dat ik me opge­jaagd voel­de. Als­of er altijd iets was wat ik nog moest doen. Dat ik ach­ter de fei­ten aan­liep. Het was moei­lijk om van iets te genie­ten in het besef dat je tege­lij­ker­tijd iets anders dreig­de te mis­sen. Enzo­voorts. U kent het gevoel (althans, ik mag hopen van niet, maar u begrijpt wat ik bedoel). […]  Lees ver­der