Workshop — Blogroll pagina

De afge­lo­pen dagen kreeg ik al een paar keer de vraag hoe ik op mijn blogsite een apar­te pagi­na had aan­ge­maakt met daar­in alle blogs die ik volg. Omdat deze vra­gen meest­al via Twit­ter komen, en dat medi­um niet echt geschikt is om de door mij gevolg­de werk­wij­ze (elke keer weer) hel­der uit de doe­ken te doen, daar­om hier een kor­te ‘work­shop’. […]  Lees ver­der

Beter ten halve gekeerd…

Kick­start Word­Press 2e edi­tie
Rob­bert Ravens­ber­gen
ISBN 9789043021401

Waar­over schrij­ven als je de gehe­le dag eigen­lijk alleen maar met je neus in een boek hebt geze­ten? Meest voor de hand lig­gend is dan te schrij­ven over het boek zelf. In dit geval een hand­boek voor de begin­nen­de Word­Press-gebrui­ker: Kick­start Word­Press door Rob­bert Ravens­ber­gen. […]  Lees ver­der