Routinebezoek (voor www.vitaal.nl)

Hoog in de lucht was een vlieg­tuig bezig om geluid­loos een kras door de blau­we lucht te trek­ken. Tot het uiter­ste gecon­cen­treerd volg­de ik de klei­ne stip aan de wol­ken­lo­ze hemel. Uit erva­ring wist ik dat het funest zou zijn met de ogen te knip­pe­ren of even weg te kij­ken. Focus­sen, was het tover­woord. […]  Lees ver­der

Routinebezoek

Ik schraap­te mijn keel voor­dat ik het tuin­hek­je open­de. Het had het gewens­te effect. De man die ach­ter in de tuin bezig was om een klim­plant op te bin­den, keek ver­stoord op. De don­ke­re blik in zijn ogen ver­dween toen hij zijn bezoe­ker her­ken­de. […]  Lees ver­der