Het jaar 2017 – week 3

Een ver­blijf in het bui­ten­land voor werk heeft op mij altijd het effect als­of de tijd door­gaat maar ik er zelf niet actief aan deel­neem. Behal­ve een inci­den­teel tele­foon­tje naar huis ben ik voor­na­me­lijk bezig met de zaken waar­voor ik afge­reisd ben. Daar­om­heen wordt de tijd opge­vuld met res­tau­rant­be­zoek, Lees ver­der

Het jaar 2017 – week 2

Over min­der dan een uur stap ik in de auto en ver­trek rich­ting Dort­mund nadat ik eerst een col­le­ga heb opge­haald. Vlak­bij het vlieg­veld in Dort­mund heb­ben we hotel geboekt waar we tevens nog twee ande­re collega’s zul­len ont­moe­ten. Hope­lijk is er tijd om nog een drank­je te nemen voor­dat we onze hotel­ka­mers Lees ver­der