De denker met de bas

Ik ben een hard­co­re fan van Roger Waters. Al veer­tien dagen luis­ter ik elke och­tend en avond naar zijn laat­ste album Is this the live we real­ly want? in de auto naar en van mijn werk. Het is een rit­je van een half uur. Pre­cies genoeg om het hele album af te spe­len.

Het voelt pret­tig ver­trouwd aan zon­der Lees ver­der

De muur

Vrij­dag vier­de hij zijn 70ste ver­jaar­dag en gis­ter­avond stond Roger Waters alweer in de Amster­dam Are­na. The show must go on. En hoe! We kwa­men voor spek­ta­kel en heb­ben spek­ta­kel gekre­gen.

Al drie jaar toert Waters rond de wereld om de rock­ope­ra ‘The Wall’ uit te voe­ren. Was Lees ver­der