Iets met of bij z’n kaak

Op kan­toor vertelde ik over een sci­ence-fic­tion film die ik onlangs had gezien. Aliens hebben onze maan verni­etigd waar­door alles uit even­wicht is ger­aakt. Daar­na vol­gt er een invasie door deze aliens maar uitein­delijk weet de men­sheid als over­win­naar uit die oor­log te komen. Nu mak­en we ons op voor vertrek naar een nieuwe pla­neet.

Mooi, zei een col­le­ga die dol is op sci­ence-fic­tion maar dan vooral in boekvorm.

De hoof­drol werd gespeeld door Tom Cruise, zei ik.

Hè gad­ver­damme. Mijn col­le­ga weer.

Onver­stoor­baar ging ik verder. Tom Cruise is een soort van tech­neut die drones moet repar­eren.

Weet je, ik kan niet meer naar die Tom Cruise kijken.

De drones bescher­men machines tegen aliens die onze pla­neet proberen over te nemen.

Hij doet iets met of bij z’n kaak en als je daar een­maal op gaat let­ten dan gaat dat ontzettend irriteren en kun je je niet meer con­cen­tr­eren op de film.

Op een dag ont­dekt Tom Cruise dat er een kloon van hem bestaat.

Ik heb ook pas een film gezien waar iemand z’n eigen kloon tegenkomt.

Ze rak­en in gevecht en even is het niet duidelijk wie van de twee de echte Tom Cruise is.

Alsof je dat kunt zeggen van kloons. Maar het gebeurde ook in de film waar ik het over heb.

En dat was zon­der Tom Cruise?

Jazek­er. Ik kijk geen films met Tom Cruise. Ik kan die man niet meer zien.

Bij de film die ik zag weet Tom Cruise heel slim te infil­tr­eren bij de aliens via z’n kloon nadat hij heeft ont­dekt dat de realiteit anders is dan dat hem alti­jd is verteld.

Bij de film die ik zag gaan de kloons dood. Ze houden het maar zo’n drie jaar vol. Dan staat de vol­gende kloon op. Die weet van niets en begint weer van voor af aan.

Lekker deprimerend.

Nee, van een film met Tom Cruise wordt je vrolijk. Zoveel geld ver­di­enen en dan ook nog eens de kerk van die mafke­tel Ron Hub­bard ste­unen. Over deprimerend gespro­ken. En daar werk jij aan mee door zijn films te kijken en zo de kas te spekken. Ik dacht dat jij ver­standi­ger was.

Deze avond keek ik een stuk­je film terug. En inder­daad. Wan­neer je er een­maal op gaat let­ten… Vanaf nu kijk ik nooit films meer met Tom Cruise.

~ ~ ~