Tussen de muziek – NSJ2011 zondag 10 juli

13.00 uur:
Een uur voor­dat de poort­jes open­gaan arri­veer ik bij Ahoy. Mijn par­keer­plaats van gis­ter onder de let­ter B is nog vrij. Opnieuw een déjà-vu gevoel. Eer­der ook al onder­weg bij de afslag Andelst. Gis­ter ging ik daar op de rem omdat ik mijn toe­gangs­kaart­je was ver­ge­ten, van­daag moest de rem er op van­we­ge een over­ste­ken­de moe­der­eend met kui­ken­tjes. In bei­de geval­len zat ik plots­klaps op de afrit. Boven­aan het via­duct geko­men kon ik nu naar bene­den en door­rij­den rich­ting Rot­ter­dam. […]  Lees ver­der

Tussen de muziek — NSJ2011 zaterdag 9 juli

14.30 uur:
Ruim op tijd ben ik bij Ahoy. De auto staat zo goed als op het fes­ti­val­ter­rein gepar­keerd. Het is nog niet druk en ik besluit om voor een lunch te gaan in win­kel­cen­trum Zuid­plein. In de gelijk­na­mi­ge bras­se­rie word ik gehol­pen door een ener­gie­ke vrouw op leef­tijd. Moe­der­lijk geeft ze me een klap op de schou­der wan­neer ik ver­ont­schul­di­gend ver­klaar uit Bra­bant te komen bij mijn twee­de poging om een brood­je te bestel­len. “Ach jon­gen, we heb­ben alle­maal onze gebre­ken,” voegt ze er aan toe. De war­me brie met noten is er niet min­der sma­ke­lijk om. […]  Lees ver­der