Lezen

Ruim een week gele­den ging inter­net voor de eer­ste kapot. Zomaar, ineens was er geen ver­bin­ding meer. Beet­je gebeld met de help­desk. Beet­je geklaagd. Beet­je gerom­meld met de ver­schil­len­de dra­den. Een dag erna deed inter­net het weer. Om er enke­le dagen later weer mee te stop­pen. Lees ver­der

Making the Difference — 5

Deze blog­post is deel 5 van 17 in de serie Making the Dif­fe­ren­ce

De afge­lo­pen week heeft voor­na­me­lijk in het teken van de gezond­heid gestaan. En dan met name de ver­woe­de pogin­gen tot her­stel. Die bestaan er tot nu toe uit dat ik enke­le keren per dag de kor­te oefe­nin­gen uit­voer die de fysi­o­the­ra­peut mij opge­dra­gen heeft. Deze die­nen om Lees ver­der