Invalbeurt of afgelasting?

Er is een kans dat ik eind okto­ber naar Mos­kou ga. Voor mijn werk. Om deel te nemen aan een drie­daag­se work­shop waar de aan­pak bespro­ken wordt hoe we onze bedrijfs­soft­wa­re gaan uit­rol­len naar een aan­tal ves­ti­gin­gen in Rus­land. Nor­maal gespro­ken zou ik daar niet voor uit­ge­no­digd zijn maar ik fun­geer Lees ver­der