Icarus — Russell Andrews

Op het weblog van Wal­ter van den Berg las ik zijn lees­ver­slag (geen recen­sie zoals hij zelf bena­drukt) van Rab­bit, Run door John Updi­ke. Het is lang gele­den dat ik een boek van Updi­ke heb gele­zen (mis­schien wel voor het laatst op de mid­del­ba­re school) maar ik kreeg met­een de nei­ging om dit boek te bestel­len. Toch is dat niet de reden waar­om ik hier naar de blog­post ver­wijs. Mij gaat het van­daag om zijn afslui­ten­de ali­nea: […]  Lees ver­der

Gideon — Russell Andrews

Van­daag heb ik geen zin om een ori­gi­ne­le aan­lei­ding te ver­zin­nen om een boek uit mijn boe­ken­kast te halen. Dan maar ver­der op alfa­be­ti­sche volg­or­de. Na Amis, Mar­tin komt Andrews, Rus­sell. Ten­min­ste, in mijn boe­ken­kast. En daar draait het hier om. En om de vraag welk eind­oor­deel over het boek Gide­on geveld gaat wor­den. Mag het blij­ven? Of mag het weg? […]  Lees ver­der