Ik ben een Boeddhardloper

Van­och­tend liep ik in alle vroeg­te over de dijk rich­ting Driel. Het mie­zer­de. Het was guur. Er was geen mens te beken­nen. Alleen wat gan­zen die stil­le­tjes in de berm tegen elkaar zaten te schui­len en bene­den aan de dijk een ver­zo­pen schaap. Kort­om, ik genoot met vol­le teu­gen. […]  Lees ver­der