50books — jaar 2015 — vraag 2

Deze blog­post is deel 2 van 49 in de serie 50books — 2015

In deze week van de ver­schrik­ke­lij­ke ter­reur­aan­slag op de redac­tie van Char­lie Heb­do in Parijs moest ik den­ken aan de fat­wa die jaren gele­den uit­ge­spro­ken werd over het boek De dui­vels­ver­zen door Sal­man Rush­die. Wat ik toen al met­een ver­war­rend vond in de hele con­tro­ver­se was dat men de han­de­lin­gen van de roman­per­so­na­ges recht­streeks pro­jec­teer­de op de schrij­ver. Met ande­re woor­den, omdat fic­tief per­soon A zegt dat god niet bestaat, wordt het schrij­ver C ver­we­ten dat die fic­tief per­soon A heeft opge­voerd en zul­ke ver­schrik­ke­lij­ke din­gen laat zeg­gen. Ondanks dat schrij­ver C ook per­soon B aan het woord laat komen die het niet eens is met per­soon A. […]  Lees ver­der