Regelmatig bloggen ‘to increase my odds of happiness’

Eén van de boe­ken waar­in ik al eer­der begon­nen was en die ik heb terug­ge­von­den in de ver­huis­do­zen is Irre­sis­ti­ble — Why we can’t stop chec­king, scrol­ling, clic­king and wat­ching, door Adam Alter. Ik was blij­ven han­gen in het hoofd­stuk over  stel­len van doe­len, en hoe dat tegen­woor­dig is Lees ver­der