Shanghai – 26 oktober 2003

Nadat we gis­ter de Bund bezocht had­den besloten we van­daag op goed geluk naar de bin­nen­stad te gaan. Ondanks dat iedereen goed ges­lapen had waren we best wel moe van de vliegreis en het plan was om gewoon wat door het cen­trum te slen­teren op zoek naar sou­venirs en lekker eten.

De sou­venirs hebben we gekocht in een grote mark­thal waar het de kun­st was om zoveel mogelijk af te din­gen op de pri­js zon­der dat we wis­ten of de uit­gestalde pro­duk­ten echt of namaak waren. Daar­na kwa­men we bij toe­val terecht op een plein waar een ron­dreizend the­atergezelschap een voorstelling gaf. Hoewel er geen woord van te ver­staan was hebben we onze ogen uit­gekeken.

In een mega­g­root restau­rant waar je zo’n beet­je elke inheemse dier­soort kon eten zon­der te weten wat het nu pre­cies was omdat ze al gevild en wel in de vit­rine lagen wilden we wat gaan eten, maar uitein­delijk hebben we toch maar gekozen voor een eet­ten­t­je waar ze voortr­e­f­fe­lijke noedel­soep serveer­den. Nooit eerder zo lekker gegeten.

De rest van de mid­dag hebben we doorge­bracht in een soort van open­lucht­mu­se­um voor­dat we de metro terug naar het hotel namen om op tijd te gaan rusten. Mor­gen mogen we weer aan het werk.

DSCN0854 DSCN0855 DSCN0857 DSCN0858 DSCN0861 DSCN0863 DSCN0864 DSCN0865 DSCN0866 DSCN0867 DSCN0868 DSCN0869 DSCN0870 DSCN0871 DSCN0873 DSCN0876 DSCN0880 DSCN0885 DSCN0886 DSCN0888 DSCN0889 DSCN0892 DSCN0895 DSCN0896 DSCN0898 DSCN0899

~ ~ ~

Shanghai — 25 oktober 2003

Voor het werk een week­je naar Chi­na om een project kick-off te doen bij onze ves­tig­ing in Shang­hai. De foto’s zijn genomen vanu­it mijn hotelka­mer dwars door een soort van vit­rage heen die ik niet ver­wi­jderd kreeg. Van­daar de strepen. De gri­jze lucht is de smog en heeft verder niets met de vit­rage of eventueel vuile ramen (aan de bin­nenkant dus) te mak­en.

DSCN0829 DSCN0830 DSCN0831 DSCN0832

We waren op vri­jda­gavond in Ams­ter­dam vertrokken en kwa­men plaat­selijke tijd laat op de zater­dag­namid­dag aan. Het kon daarom geen kwaad om allereerst onder een gigan­tis­che kroon­luchter een beschei­den biert­je te pakken voor­dat we op ons gemak nog even de stad gin­gen verken­nen om de jet­lag uit onze benen te wan­de­len.

DSCN0852DSCN0834

De smog was echt enorm. Ik had nog nooit zoi­ets meege­maakt. We zocht­en op de tast naar de ingang van de metro die ons naar De Bund bracht. Daar hebben we een tijd­je rondgelopen tot­dat de ver­moei­d­heid toes­loeg en we recht­som­keert richt­ing hotel gin­gen.

DSCN0836 DSCN0837 DSCN0838 DSCN0839 DSCN0841 DSCN0842 DSCN0843 DSCN0844 DSCN0845 DSCN0846 DSCN0847 DSCN0848 DSCN0849

~ ~ ~