Afwijking

Ieder­een heeft zo z’n afwij­kin­gen. En ik dus ook. In ver­schil­len­de gra­da­ties. Een hele set heeft te maken met het kij­ken van tv. Wan­neer ik een keer een film of docu­men­tai­re kijk, wil ik dat onge­stoord kun­nen doen. Daar­om neem ik het vaak op en wacht op een geschikt moment. Een eer­ste afwij­king die ik heb is dat het mij niet lukt om over­dag tv te kij­ken. Een vorm van schaam­te over­valt mij bij het eer­der dan 18 uur ’s avonds voor de buis han­gen. […]  Lees ver­der