Afwijking

Ieder­een heeft zo z’n afwij­kin­gen. En ik dus ook. In ver­schil­len­de gra­da­ties. Een hele set heeft te maken met het kij­ken van tv. Wan­neer ik een keer een film of docu­men­tai­re kijk, wil ik dat onge­stoord kun­nen doen. Daar­om neem ik het vaak op en wacht op een geschikt moment. Lees ver­der