Onbegrijpelijk

Deze blog­post is deel 28 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

Van veel begrijp ik wei­nig, maar waar ik hoe­ge­naamd hele­maal niets van begrijp dat zijn vrou­wen. Het is daar­om met de groot­ste omzich­tig­heid dat ik wil stel­len dat de Zweed­se schrij­ver Sig­ge Eklund wel iets van vrou­wen begrijpt. Al blijft dat voor mij natuur­lijk gis­sen of dat ook echt zo is. […]  Lees ver­der