Zou Dit. het antwoord zijn?

Klinkt het vol­gende je bek­end in de oren? Mij wel.

As some­one who doesn’t watch tele­vised sports, I’ve found Twit­ter to be unbear­able to read on big game nights, and it can often be redun­dant when­ev­er there’s a piece of break­ing news that every­one in my feed feels the need to tweet out.
[The social net­work that’s gain­ing in pop­u­lar­i­ty among jour­nal­ists, Simon Owens]

Op som­mige avon­den raakt ook mijn time­line ver­stopt met ontel­bare updates over tv-programma’s waarin ik totaal niet geïn­ter­esseerd ben of (re)tweets met betrekking tot nieuws dat in mijn ogen zoveel aan­dacht niet nodig heeft. Ik haak dan alweer snel af omdat ik geen zin heb om hash­tag-fil­ters of spe­ciale lijsten aan gaan te mak­en met tweeps die het wat rustiger aan doen met het ver­sprei­den van bericht­jes. Meestal ga ik dan maar op goed geluk op zoek naar iets lezenswaardigs op het inter­net waar ik wel tijd aan wil best­e­den.

Zodoende kwam ik uit bij het hier­boven reeds aange­haalde artikel door Simon Owens. Het gaat in op het onlangs gelanceerde social net­work This.:

This

Kijk, dat laat­ste zin­net­je bevalt me wel. Ik ging er meteen een kijk­je nemen om te zien hoe ik me kon aan­melden. Helaas pin­dakaas. Zoals met al die nieuwe ontwik­kelin­gen in beta-fase dien je uitgen­odigd te wor­den. Dus voor­lop­ig kan ik jul­lie niet meer lat­en zien over deze web­site dan wat er in de getoonde screen­shot staat. Ten­z­ij er iemand onder mijn bezoek­ers is die al een account heeft. Zou die mij dan alsje­blieft kun­nen uitn­odi­gen?

~ ~ ~