ZwartWit – dag 4

Zater­dag­och­tend. Het moment om bood­schap­pen te doen. Als gewoon­lijk ga ik vroeg op de och­tend. Lek­ker rus­tig is het dan altijd. Dit­maal iets druk­ker dan nor­maal. Ik bedacht dat het mis­schien te maken had met …

Een land waarin we op een volwassen manier kunnen praten over een kinderfeest”

Kin­der­om­buds­man Mar­g­ri­te Kal­ver­boer op NOS: Zwar­te Piet is in zijn hui­di­ge vorm in strijd met het VN-Kin­­der­rech­­ten­­ver­­drag omdat de figuur kan bij­dra­gen aan pes­ten, uit­slui­ting of dis­cri­mi­na­tie. Daar­om moet Zwar­te Piet zoda­nig wor­den aan­ge­past dat …

Sint Halloween

Afge­lo­pen week kreeg ik de film­pos­ter van de nieu­we film van Dick Maas onder ogen. Natuur­lijk her­ken­de ik met­een de goed­hei­lig­man. Dacht ik. Maar ook voel­de ik een soort van steek in mijn onder­buik. Dat …