Sinterklaas

Taaie blokkeerfriezen

We eten peper­no­ten op kan­toor. Al sinds begin augus­tus. Zodra de eer­ste zak­ken ver­sche­nen in de super­markt nam een col­le­ga ze mee. En als ze er een­maal lig­gen eet je ze op. Zo werkt ver­sla­ving.

Ook een nieu­we col­le­ga uit Tur­kije die ergens in febru­a­ri ons team is komen ver­ster­ken eet vol­op mee. Van­af Lees ver­der

ZwartWit – dag 4

Zater­dag­och­tend. Het moment om bood­schap­pen te doen. Als gewoon­lijk ga ik vroeg op de och­tend. Lek­ker rus­tig is het dan altijd. Dit­maal iets druk­ker dan nor­maal. Ik bedacht dat het mis­schien te maken had met de intocht van Sin­ter­klaas later van­daag.
Waar­om ik daar­aan moest den­ken? Omdat Lees ver­der

Sint Halloween

Afge­lo­pen week kreeg ik de film­pos­ter van de nieu­we film van Dick Maas onder ogen. Natuur­lijk her­ken­de ik met­een de goed­hei­lig­man.

Dacht ik. Maar ook voel­de ik een soort van steek in mijn onder­buik. Dat er iets niet klop­te. Een gevoel van onbe­ha­gen. Het­zelf­de gevoel dat ik Lees ver­der