De ondraaglijke waarheid van het bestaan

Deze blog­post is deel 4 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

Soms kun je door veel te ver­klap­pen nog steeds niets ver­tel­len.

Het boek Zeven minu­ten na mid­der­nacht, geschre­ven door Patrick Ness en geba­seerd op een idee door Sio­bhan Dowd, gaat over de 13-jari­ge Conor O’Malley die geplaagd wordt door nacht­mer­ries wel­ke te maken heb­ben met het feit dat zijn moe­der een onge­nees­lij­ke vorm van kan­ker heeft. […]  Lees ver­der

Werkafspraak

Voor wie het niet wist (en ik schaar mezelf daar ook onder) is de Bel­gi­sche Boe­ken­beurs 2013 afge­lo­pen don­der­dag begon­nen. In mijn onwe­tend­heid dacht ik dat het een eve­ne­ment van enke­le dagen was, maar het blij­ken twaalf vol­ge­pak­te dagen te zijn waar voor­al boe­ken, auteurs, illu­stra­tors en hun uit­ge­vers op aller­lei manie­ren belicht wor­den. En daar­bij beperkt men zich geluk­kig niet alleen tot het Bel­gi­sche boek want anders had­den we met onze blog­ger­slees­club Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur de kans mis­ge­lo­pen om komen­de zater­dag te mee­ten en te gree­ten met Patrick Ness, auteur van ‘Zeven minu­ten na mid­der­nacht’, het boek dat we eind novem­ber uit­ge­breid gaan bespre­ken. Het is één van de extraatjes die het mee­doen aan deze lees­club zo leuk maakt. […]  Lees ver­der