Roepaen Podium — Ottersum

Die­ge­nen onder jul­lie die mij al wat lan­ger vol­gen, weten mis­schien dat ik een zwak heb voor de Noor­se muzi­kant Tho­mas Dyb­dahl. Vorig jaar mei ben ik voor de eer­ste keer naar een con­cert van hem geweest Lees ver­der