social media

20211030

Dage­lijks blog­gen — een zoveel­ste nieu­we poging Het was tegen mid­der­nacht dat ik besloot om naar bed te gaan. Tot­dat me te bin­nen schoot dat de klok komen­de nacht een uur terug­ge­zet zou wor­den. Tegen­woor­dig gaat dat alle­maal auto­ma­tisch, op een paar appa­ra­ten na waar­on­der de klok die in de woon­ka­mer op de kast staat. …

20211030 Lees meer »

20201107

Geen voor­keurs­be­han­de­ling meer Trump will no lon­ger recei­ve spe­ci­al Twit­ter tre­at­ment if he loses elec­ti­on the guar­di­an Gezien zijn tijd­lijn die nu al meer en meer door twit­ter gemo­de­reerd wordt van­we­ge des­in­for­ma­tie, zal het niet lang duren voor­dat hij hele­maal van het plat­form ver­dwe­nen is. Ik ben daar niet rou­wig om. Het is een gekozen …

20201107 Lees meer »

20200922

Win-winsi­tu­a­tie @hansschnitzler: “Facebook Says it Will Stop Ope­ra­ting in Euro­pe If Regu­la­tors Don’t Back Down.” Plea­se Facebook, for once make your pro­mi­se come true. twit­ter Een beet­je facebook bas­hen. Blijft leuk. En nood­za­ke­lijk. In dit geval gaat het om een voor­ge­no­men beslis­sing van The Irish Data Pro­tec­ti­on Com­mis­si­on dat facebook moet stop­pen met het door­zen­den van …

20200922 Lees meer »