Geen commentaar

Eigen­lijk bezoek ik nooit de web­si­te van Copy­blog­ger. Vaak genoeg zie ik het blog ergens aan­ge­haald wor­den of een arti­kel via een RT in mijn twit­ter tijd­lijn voor­bij komen. Ech­ter nadat ik er een paar …