Diezelfde avond groeide er een bos

Dins­dag #50booksdag. Dat bekt voor geen meter. En afge­lo­pen zon­dag heb ik al een #50books blog­post geplaatst. Maar ik had mezelf ook voor­ge­no­men om al mijn eigen #50books vra­gen te gaan beant­woor­den. Al jaren ben ik blij­ven han­gen bij vraag 6. En dat zal nog wel even zo blij­ven, want eerst ga ik op deze Dins­dag #50booksdag (went het al?) de inge­zon­den vra­gen naar aan­lei­ding van vraag 50 bespre­ken: […]  Lees ver­der