sportief

20221010

Deze week zit ik weer in Cluj voor het werk. Dit­maal reis ik zon­der col­le­ga’s. Om 8 uur was ik op het vlieg­veld in Dort­mund. Helaas ver­trok­ken we later dan gepland omdat het vlieg­tuig uit Cluj waar­mee we terug zou­den vlie­gen ver­tra­ging had wegens mist in de vroe­ge och­tend.  Ook in Cluj duur­de het allemaal …

20221010 Lees meer »

20201115

Nog lang geen duur­loop op zon­dag [7,26 km hard­lo­pen / 47:03 minu­ten] Na enke­le dagen (max drie natuur­lijk!) rust om wat te her­stel­len van mijn eer­ste rond­je boven de vijf kilo­me­ter van eer­der deze week, trok ik van­daag mijn hard­loop­schoe­nen weer aan. Er stond een ste­vig wind­je en daar­om hield ik me aan mijn oorspronkelijke …

20201115 Lees meer »

20201111

De vijf per onge­luk voor­bij [6 km hard­lo­pen / 36:29 minu­ten] Mijn voor­ne­men was om vijf kilo­me­ter te lopen. Maar ik ver­gat het eer­ste stuk op mijn hor­lo­ge te kij­ken en zag te laat dat ik al ruim over de 2,5 kilo­me­ter was en ik nog terug moest. Dus bij 3 kilo­me­ter gekeerd en dezelfde …

20201111 Lees meer »