Allemaal dingen die je niet wilt, snap je?

Is het je nooit opge­val­len dat er geen knuf­fels zijn van Hob­bes? Ter­wijl Hob­bes toch de ultie­me knuf­fel voor kin­de­ren is. Zou kun­nen zijn.
In de docu­men­tai­re Dear Mr. Wat­ter­son (ook te zien op Net­flix) over ‘Cal­vin and Hob­bes’ wordt ver­teld dat Bill Wat­ter­son (de gees­te­lijk vader en teke­naar van de strip) het beeld­recht niet uit han­den wil­de geven. Zijn col­le­ga Stephan Pas­tis (van de strip ‘Pearls befo­re Swi­ne’) denkt er een ver­kla­ring voor te heb­ben: […]  Lees ver­der