Allemaal dingen die je niet wilt, snap je?

Calvin-and-Hobbes

Is het je nooit opgevallen dat er geen knuffels zijn van Hobbes? Ter­wi­jl Hobbes toch de ultieme knuffel voor kinderen is. Zou kun­nen zijn.
In de doc­u­men­taire Dear Mr. Wat­ter­son (ook te zien op Net­flix) over ‘Calvin and Hobbes’ wordt verteld dat Bill Wat­ter­son (de geestelijk vad­er en teke­naar van de strip) het beel­drecht niet uit han­den wilde geven. Zijn col­le­ga Stephan Pastis (van de strip ‘Pearls before Swine’) denkt er een verk­lar­ing voor te hebben:

In stripver­halen draait het om con­t­role.
[…]
Je doet het alleen. Hele­maal alleen.
Zodra je beel­drecht gaat ver­lenen, moet je gaan samen­werken.
Iemand in de medi­a­groep moet ja zeggen.
Iemand in de medi­a­groep doet sug­gesties.
Iemand in de medi­a­groep zegt: “Zou het niet leuk­er zijn op de ver­pakking als hij zou lachen?”
“Toch? Een lach verkoopt beter.”
En dan komt de ontwer­p­er.
Hij heeft zijn eigen ideeën over hoe het eruit moet zien.
Ontwer­pers weten wat goed verkoopt.
Ontwer­pers weten wat veilig is.
En dan heb je de baas, die ook zijn eigen ideeën heeft
omdat het bij de verkop­ers niet goed verkocht.
En zo heb ik opeens zeven mensen in mijn lev­en
die er eerder niet waren.
[…]
Niet mijn soort mensen. Zak­en­lui.
[…]
Op deze manier heb ik iets in mijn lev­en,
met een aan­tal mensen die ik niet mag,
en van wie ik alle­maal moet win­nen.
Al is het maar dat je zegt: “Dit moeten we niet doen.”
[…]
en daarmee ver­lies je con­t­role.
Waar ik nooit eerder con­t­role had ver­loren.
Wat als hij wel ja had gezegd?
Van de eerste broodtrom­mel zouden er negen mil­jard zijn verkocht.
Op het moment dat dat gebeurt,
staat iedereen meteen op de stoep voor meer.
Alle­maal om de beurt.
Alle­maal con­trolev­er­lies.
En dan hebben ze je.
In plaats van de dagelijkse wan­del­ing door het bos,
kreeg hij zes tele­foon­t­jes die hij niet wilde.
Ze zouden zijn rou­tine ver­storen, door zijn hoofd spo­ken.
Alle­maal din­gen die je niet wilt, snap je?
En dat is con­t­role.
Dat gaat niet om zui­v­ere kun­st.
Dat gaat om con­t­role.

Ik snap het.

~ ~ ~