Harde landingspagina

Hij had het al aan­ge­kon­digd, en Ste­ven zou Ste­ven niet zijn als hij zich niet aan zijn woord zou hou­den. Daar­om kwam het van­daag niet als een ver­ras­sing maar wel als een enor­me teleur­stel­ling dat het doek defi­ni­tief is geval­len voor Wat nou, soci­aal!? […]  Lees ver­der

Chillen

Zon­dag is voor mij een dag die lang­za­mer­hand steeds meer in het teken van muziek staat.  Luis­ter ik door de weeks voor­al ’s och­tends en ’s avonds naar muziek in de auto, op de zon­dag neem ik vaak wat meer de tijd om er echt voor te gaan zit­ten. En ik ben daar niet de eni­ge in. Zo is daar bij­voor­beeld de weke­lijk­se #pop­me­di­ta­tie stipt om 8 uur ver­zorgd door Ste­ven Gort als­ook het lied­je op zon­dag gebracht door Karin Rama­ker. Ik kan daar erg van genie­ten. Het is een com­bi­na­tie van her­ken­ning, maar ook van uit­kij­ken naar hope­lijk iets nieuws. Iets onbe­kends wat op de een of ande­re vage reden tot nu toe aan mijn aan­dacht was ont­snapt, maar een (soms twee­de) kans krijgt omdat ik de smaak van een aan­tal men­sen ben gaan waar­de­ren. Wat horen zij, wat ik tot dus­ver­re niet heb gehoord? […]  Lees ver­der

Making the Difference — 16

Deze blog­post is deel 17 van 17 in de serie Making the Dif­fe­ren­ce

De titel van dit blog. Making the Dif­fe­ren­ce. Deel­tje 16 alweer. Ik ben er aan gehecht geraakt om het op de zon­dag te gebrui­ken. Natuur­lijk naar aan­lei­ding van die gelijk­na­mi­ge work­shop ergens in Novem­ber vorig jaar. Een weke­lijks ver­slag om te zien of ik het daar­uit voort­vloei­en­de 100 dagen actie­plan tot een goed ein­de zou weten te bren­gen. En zo niet, waar­om dan niet. Maar gaan­de­weg ben ik het gaan zien als mijn reflec­tie­mo­ment van de week. Mijn eigen zon­dags­dienst, zo u wilt. Dus lijkt het me een pri­ma idee om deze week stil te staan bij de moge­lijk­heid die me door Ste­ven Gort (@stevengort) gebo­den werd om mee te doen aan zijn #pop­me­di­ta­tie. […]  Lees ver­der