38 témoins — Kitty Genovese

Mid­den in de nacht schrik je wak­ker. Op de ach­ter­grond sterft een ijse­lij­ke schreeuw weg in de don­ker­te van de nacht. Jij bent nog bezig om uit te vin­den waar je bent, wel­ke dag het is, wie er naast je ligt en meer van dat soort vor­men van hou­vast om jezelf een plaats op Lees ver­der

Nummertjes

Van­daag ben ik begon­nen in Super­freak­ono­mics, het ver­volg op Freak­ono­mics. Geschre­ven door opnieuw dezelf­de twee auteurs, weten­schap­per Ste­ven D. Levitt en jour­na­list Step­hen J. Dub­ner. Het boek staat bol van de getal­len­reek­sen die met veel gevoel voor humor gebruikt wor­den Lees ver­der