The Rape of Nanjing

Ruim een jaar gele­den bezocht ik het Sun Yat-sen Memo­ri­al, gele­gen op een hel­ling van Pur­ple Moun­tain aan de rand van Nan­jing (mis­schien beter bekend als Nan­king), voor­ma­lig hoofd­stad van Chi­na. De tocht begint met een lan­ge laan, ver­vol­gens moet men vele trap­pen nemen en klei­ne­re tem­pels pas­se­ren voor­dat men bij het mau­so­le­um komt waar Sun Yat-sen vijf meter diep ligt begra­ven. […]  Lees ver­der