Het Swiebertje-effect

Deze blog­post is deel 23 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

Gebo­ren in 1963 heb ik in mijn jeugd veel mee­ge­kre­gen van de tv-serie Swie­ber­tje die toen razend popu­lair was. In mijn her­in­ne­ring zaten wij elke zater­dag­avond trouw voor de buis om maar niets van de nieuw­ste lot­ge­val­len van deze sym­pa­thie­ke zwer­ver te hoe­ven mis­sen. Ik heb het zojuist nog even opge­zocht en het blijkt dat in 1975 de laat­ste afle­ve­ring is ver­sche­nen hoe­wel het voor mijn gevoel veel lan­ger is door­ge­gaan. Wel­licht zijn er vele her­ha­lin­gen geweest. […]  Lees ver­der