techniek

20220929

Een kou­de dou­che geeft ener­gie. Dat hoor­de ik op de radio onder­weg naar Bra­bant voor een bezoek­je aan mijn moe­der. Het was een item over kos­ten­be­spa­ring nu het leven one­ven­re­dig duur is gewor­den en dan met name het gas­ver­bruik. Veel luis­te­raars gaven aan kor­ter en/of min­der fre­quent te dou­chen. Met een was­hand­je aan de wasbak …

20220929 Lees meer »

20211115

Pro­ble­men met de accu hou­den aan De pro­ble­men die ik vori­ge week onder­vond met mijn auto waren ver­hol­pen na het plaat­sen van een nieu­we accu. Daar­om keek ik van­och­tend vreemd op toen de auto niet wil­de star­ten. Opnieuw bleek de accu leeg te zijn. Vaar­dig als ik onder­tus­sen was haal­de ik de start­ka­bels tevoor­schijn en …

20211115 Lees meer »

20211110

De ene accu is de ande­re niet Ik heb het hier wel eens ooit eer­der geschre­ven, maar ik ben dus zo iemand die eerst de gebruiks­aan­wij­zing leest voor­dat ik aan een klus begin. Zo ook van­och­tend met het opla­den van de accu van mijn Ford Ka met behulp van start­ka­bels. Want ik ging er gemakshalve …

20211110 Lees meer »