20151114

Te veel woor­den waar geen woor­den voor zijn In dit boek ligt de nadruk op geweld­da­di­ge uitin­gen van­uit reli­gies en ide­o­lo­gie­ën. Veel­al zijn die uitin­gen het werk van een min­der­heid of een sub­stro­ming. Geweld­da­di­ge uitin­gen van chris­ten­dom en islam mogen niet de indruk doen ont­staan dat het apo­ca­lyp­tisch den­ken ver­een­zel­vigd wordt met deze reli­gies. [p.19, Op …

20151114 Lees meer »