Vrijdag, 16 november 2018

Een dona­tie. Ik moet dan den­ken aan een gift aan een goed doel. Geld. Maar je kunt ook je lichaam done­ren. Aan de weten­schap. Het is iets wat ik seri­eus over­weeg. Zon­der er ver­der veel over na te den­ken wat dan bete­kent. Dat ze in me gaan snij­den later. Wan­neer ik een­maal over­le­den ben. Zodat men er wij­zer van wordt. Of medi­sche stu­den­ten de kans geeft om erva­ring op te doen. Zoiets. Voor­lo­pig is het een ver van mijn doods­bed idee. […]  Lees ver­der