Thomas Boeschoten

Tonio — A. F. Th. van der Heijden

Het is meest­al een kwes­tie van timing. Is die goed, dan eten we ‘s avonds het diner ter­wijl het NOS jour­naal ons beel­den laat zien bij het nieuws wat inmid­dels al oud is. Maar loopt een dag niet hele­maal vol­gens plan, dan kan het zomaar gebeu­ren dat we met het bord op schoot Lees ver­der