Alle 60 goed

In mijn blog­plan­nen gaf ik het al aan, en hier istie dan. Mijn top-10 van favo­rie­te muziek­al­bums voor het blog van Ruud. Ga er zeker een kijk­je nemen want er begint zich al een mooie ver­za­me­ling van lijst­jes te vor­men. Wat nog leu­ker is, stel zelf een top-10 samen en lever die in bij Ruud. Dat weet hij vast te waar­de­ren. […]  Lees ver­der

Roepaen Podium — Ottersum

Die­ge­nen onder jul­lie die mij al wat lan­ger vol­gen, weten mis­schien dat ik een zwak heb voor de Noor­se muzi­kant Tho­mas Dyb­dahl. Vorig jaar mei ben ik voor de eer­ste keer naar een con­cert van hem geweest en in het blog wat ik nader­hand heb geschre­ven doe ik uit de doe­ken hoe die lief­de is ont­staan.
Eind vorig jaar hoor­de ik dat hij Neder­land opnieuw zou bezoe­ken, en wel naar aan­lei­ding van het 10-jarig bestaan van zijn debuut­al­bum uit 2002: …that gre­at Octo­ber sound. Vol­gens het tour­sche­ma zou­den het vier con­cer­ten wor­den: in Rot­ter­dam, Den Bosch, Otter­sum en Amster­dam.
Otter­sum? Ik moest even naden­ken voor­dat ik wist welk pop­po­di­um daar gesi­tu­eerd is. Toen wist ik het weer: Roe­pa­en[…]  Lees ver­der

Something Real — Thomas Dybdahl

Lang gele­den, toen ik mijn eer­ste schre­den op het Twit­ter­pad zet­te, was @2525 (Fran­cis­co van Jole) een van de eer­ste per­so­nen die ik actief ging vol­gen. Al snel was ik ver­slaafd aan zijn dage­lijk­se zzz afslui­ting (muziek­clip­jes-voor-het-sla­pen-gaan). Niet altijd mijn smaak, wel altijd ori­gi­neel. […]  Lees ver­der