Hannibal en Red Dragon — Thomas Harris

Van­avond ga ik dras­ti­sche maat­re­ge­len nemen. Er is ruim­te nodig in de boe­ken­kast, en wel bij de let­ter ‘H’. Waar­om? Daar­voor zul je tot mor­gen moe­ten wach­ten. Wat ik je in ieder geval nu al kan ver­klap­pen is dat er twee boe­ken in één klap uit­vlie­gen. Ze kun­nen bij jou lan­den, indien je inte­res­se hebt. […]  Lees ver­der