#25books

Hal­lo lie­ve lezer! Fijn dat jij ook in het nieu­we jaar mijn site weer met een bezoek­je ver­eert. Bij deze wens ik oprecht dat het een jaar mag wor­den nog mooi­er dan je jezelf gewenst …

Vakantiewerk

Aan­ge­zien ik de komen­de week een aan­tal dagen vrij ben breng ik het boek­je dat van­daag bin­nen­viel onder in de cate­go­rie ‘vakan­tie­werk’. Dan blijf ik nog steeds hele­maal in de sfeer van de voor­gaan­de blog­posts …