Alle berichten met tags “Thomas van Aalten

Tandeloze leeuw

This entry is part 21 of 43 in the series Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

In de Ver­ant­woor­ding bij Leeu­wen­strijd schrijft Tho­mas van Aal­ten dat hij onder ande­re veel gehad heeft aan De ein­de­lo­ze jaren zes­tig, geschie­de­nis van een gene­ra­tie­con­flict geschre­ven door Hans Rig­hart. Deze veel te vroeg gestor­ven his­to­ri­cus had dit boek in 1995 gepu­bli­ceerd. Met­een toen het uit­kwam heb ik er… Lees meer