De waarheid of de werkelijkheid? Maakt het uit?

Deze blog­post is deel 40 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

Soms kom ik haar nog wel eens tegen. De vrouw van mijn dro­men. De vrouw ìn mijn dro­men. Ze is in geen enkel opzicht anders dan toen ik haar voor de eer­ste, en eni­ge keer zag zoals ik haar nog nooit had gezien. Lang gele­den. Zo lang gele­den dat ik me elke keer wan­neer ik haar weer zie rea­li­seer hoe­veel Lees ver­der

50books – jaar 2015 – vraag 39

Deze blog­post is deel 39 van 49 in de serie 50books — 2015

In mijn boe­ken­kast staan twee iden­tie­ke boe­ken. Ik kreeg ze alle­bei voor mijn ver­jaar­dag, maar niet in het­zelf­de jaar. Ze wer­den gege­ven door twee ver­schil­len­de per­so­nen, mij zeer dier­baar. De boe­ken staan naast elkaar, wat opvalt omdat ik ver­der geen enkel dub­bel boek in mijn ver­za­me­ling heb ((Met Lees ver­der