Opstaan en weer doorgaan

Deze blog­post is deel 27 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

Voor mijn werk bracht ik in 2008 een bezoek aan onze nieu­we fabriek in Nan­jing. Aan het eind van een week vol ver­ga­de­rin­gen en work­shops kre­gen we de beschik­king over een auto­bus­je met gids en kon­den we enke­le his­to­ri­sche beziens­waar­dig­he­den bezoe­ken. Het was toen dat ik Lees ver­der