Making the Difference – 3

Deze blog­post is deel 3 van 17 in de serie Making the Dif­fe­ren­ce

Iemand ooit gehoord van Tom Hopkins? Nou, ik ook niet hoor. En ik zal zijn naam ook wel weer bin­nen­kort ver­ge­ten zijn. Maar niet zijn mot­to. Tij­dens de work­shop kre­gen we het aan­ge­reikt, en de opdracht was sim­pel. Schrijf het op, kopi­eer het ver­schei­de­ne keren, en hang het op stra­te­gi­sche plaat­sen op zodat dit mot­to je regel­ma­tig onder ogen komt. En ga er dan naar leven. Sim­pel toch?
Benieuwd naar het mot­to? OK dan, hier zijn Gol­den Dozen, ofte­wel Gou­den Dozijn: […]  Lees ver­der