Tom Lanoye

Hoorde ik het goed?

Bij de opti­cien kun je tegen­woor­dig ook hoor­ap­pa­ra­ten laten aan­me­ten. Van­daag was het zover dat ik aar­zel­de of voor mij dat moment ook aan­ge­bro­ken was.
Altijd is me ver­teld dat ik nooit voor len­zen in aan­mer­king kwam. Wat ik ervan begrijp is dat het te maken heeft met het feit dat mijn ene oog Lees ver­der

Heldere hemel — Tom Lanoye

Net voor­dat het vlieg­tuig zou neer­stor­ten had ik de don­der­slag bij hel­de­re hemel al te pak­ken. Maar dat had ande­re oor­za­ken. Van per­soon­lij­ke aard. De goe­de ver­staan­der (waar­bij het een voor­waar­de is dat deze ook het boek­je tot het ein­de toe gele­zen moet heb­ben) zal mis­schien Lees ver­der

Lezen

Ruim een week gele­den ging inter­net voor de eer­ste kapot. Zomaar, ineens was er geen ver­bin­ding meer. Beet­je gebeld met de help­desk. Beet­je geklaagd. Beet­je gerom­meld met de ver­schil­len­de dra­den. Een dag erna deed inter­net het weer. Om er enke­le dagen later weer mee te stop­pen. Lees ver­der