Oskar en Eli

Oskar is een terug­ge­trok­ken jon­gen van bij­na der­tien jaar. Hij woont samen met zijn geschei­den moe­der in een flat­je, ergens in Scan­di­na­vië. Vaak is hij te vin­den op de bin­nen­plaats. In zijn een­tje. Oskar is een schich­tig, in zich­zelf terug­ge­trok­ken kind. Op school wordt hij gepest. Thuis mist hij zijn vader. Vriend­jes heeft hij niet. Dan, op een avond, stopt er een taxi voor hun flat. […]  Lees ver­der