Black Dub — Black Dub

Het viel eind vorig jaar nog niet mee om een top-10 van mijn favo­rie­te albums samen te stel­len. Ik kreeg mijn short­list niet kor­ter dan zes­tig albums. Met de belof­te om ze alle­maal een keer­tje wat uit­ge­brei­der voor­bij te laten komen maak­te ik begin janu­a­ri een val­se start, maar hier ein­de­lijk een nieu­we poging. […]  Lees ver­der

Ziek

Het viel niet mee afge­lo­pen week. Lang gele­den dat ik zo gevloerd was door de griep. Zeker vier vol­le dagen heb ik afwis­se­lend door­ge­bracht in bed of op de bank. Maar het was bij alle­bei een soort van ver­lan­gen naar het ande­re, hoe­wel ik wist dat me dat ook niet de rust zou geven waar ik zo naar smacht­te. Er zat niets anders op dan de hef­ti­ge hoofd- en spier­pijn te door­staan en hopen dat de bege­lei­den­de koorts niet al te hoog zou oplo­pen. En de dagen, zij kro­pen voor­bij. En de nach­ten, niet anders. […]  Lees ver­der

Tussen de muziek – NSJ2011 zondag 10 juli

13.00 uur:
Een uur voor­dat de poort­jes open­gaan arri­veer ik bij Ahoy. Mijn par­keer­plaats van gis­ter onder de let­ter B is nog vrij. Opnieuw een déjà-vu gevoel. Eer­der ook al onder­weg bij de afslag Andelst. Gis­ter ging ik daar op de rem omdat ik mijn toe­gangs­kaart­je was ver­ge­ten, van­daag moest de rem er op van­we­ge een over­ste­ken­de moe­der­eend met kui­ken­tjes. In bei­de geval­len zat ik plots­klaps op de afrit. Boven­aan het via­duct geko­men kon ik nu naar bene­den en door­rij­den rich­ting Rot­ter­dam. […]  Lees ver­der