Vrijdag, 30 november 2018

Ik had niet gedacht er dit jaar nog een keer te mogen ver­blij­ven maar van­we­ge orga­ni­sa­to­ri­sche ver­an­de­rin­gen bleek ik tot mijn ver­ras­sing opeens op een lijst te staan van deel­ne­mers aan een work­shop in Lei­ces­ter. Dus ver­trok ik gis­ter­avond na een dag vol ver­ga­de­rin­gen met de trein rich­ting Schip­hol Lees ver­der

Patchwork

Op de twee­de dag van de BOT auto­ma­ti­on work­shop liep ik ’s och­tends te voet van het hotel naar kan­toor. Het is een kwar­tier­tje lopen. Als je ten­min­ste de juis­te rou­te volgt. Alle voor­gaan­de keren dat ik in Lei­ces­ter was had ik altijd een kamer in het Hamp­ton hotel. Van­uit daar wist ik onder­tus­sen Lees ver­der

Rara, waar ben ik?

Van­och­tend was ik heel even de kluts kwijt. Het begon ermee dat ik in het don­ker van mijn kamer de wek­ker niet kon vin­den die me luid­ruch­tig maan­de het bed te ver­la­ten. Op de tast naar de gebrui­ke­lij­ke plek waar het nacht­lamp­je zich moest bevin­den raak­te ik vanal­les maar niet het knop­je om het licht Lees ver­der

Laatste tripje naar Leicester voor de Brexit?

Deze namid­dag ver­trok ik weer eens voor een trip­je naar het Ver­e­nigd Konink­rijk. Als een eer­ste aan­kon­di­ging van de naken­de Brexit moest ik op kan­toor bij de reis­aan­vraag ook een for­mu­lier invul­len waar­om ik de kor­te over­steek naar het eiland wil­de maken. Dat was eer­der nooit nodig. Ver­der heb ik Lees ver­der

Stiltecoupé

Als een van de laat­ste pas­sa­giers voor de vlucht naar Amster­dam sloot ik me aan in de rij. Ik was laat omdat ik te lang had staan treu­ze­len voor een aan­koop in een van de vele tax­free win­kels. Plots zag ik dat het onboar­den al was begon­nen. In hoog tem­po zocht ik de juis­te gate op. Maar daar stond Lees ver­der