Victor Lamme

De vrije wil bestaat niet

HP/DeTijd heeft een inter­view met Vic­tor Lam­me n.a.v. zijn nieu­we boek De vrije wil bestaat niet. Zijn doel­stel­ling:

Ik heb gepro­beerd om aan de hand van prak­ti­sche voor­beel­den de lezer ervan te door­drin­gen dat wat hij denkt dat de oor­zaak Lees ver­der