Viorica Dancila

Dit was het (Roemeense) nieuws

Als­of nieuws uit Roe­me­nië plots meer in de belang­stel­ling staat zodra ik mezelf ver­diep in de Roe­meen­se taal. Zo voelt het althans. Maar het zal wel te maken heb­ben met onbe­wust selec­tie­ve per­cep­tie.

Hoe dan ook, bij mijn eer­ste poging nu een jaar gele­den waren het voor­al de vele cor­rup­tie­schan­da­len Lees ver­der